Uudised06/04/09

Stilus Lingua tõlketeenuste valikusse lisandus soome-eesti keelesuund.
 

Untitled Document
Kliendile


ehk mida peaks tõlkimisest teadma.
Meie tõlgid on spetsialiseerunud tõlkimisele oma emakeelde. See tagab parima keelekasutuse ja mõistetavuse sihtgrupi seas, kellele tõlge on mõeldud.

Tõlketööd tellides ja ette valmistades peaks arvestama ajaga, mis kulub Teie materjali tõlkimiseks ja/või tõlkimiseks ettevalmistamiseks (pildi- ja pdf-failide viimine tekstiformaati) ning vajadusel järeltöötluseks (spetsiifilise algformaadi taastamine, nt küljendamine). Üks tõlk tõlgib päevas keskmiselt 2000 sõna. Väga spetsiifiliste tekstide puhul võib aga tõlkekiirus olla mõnikord natukene väiksem. Mõnikord võib osutuda vajalikuks, et abistate meid tõlkimise käigus mõningase konsultatsiooniga, kas siis mõne termini või lühendi tähendust või mõne seadme tööpõhimõtet selgitades. See on tõlketöö loomulik osa, sest vaatamata pikaajalisele kogemusele ja küllalt suurele oskuste baasile, ei saa tõlgid olla alati süvitsi tuttavad kõikide elu- ja teadusvaldkondadega.

Teenused:

Tõlkimine
Me pakume ainult kirjalikku tõlget. Tõlkimise normkiiruseks on 2000 sõna päevas. Iga konkreetse materjali jaoks teeme me eraldi ajalise pakkumise.

Toimetamine
Juba tõlgitud tekstide kirjalik toimetamine. Sisaldab veelkordset kvaliteedikontrolli, millele lisandub keeleline ja/või sisuline toimetamine.

Valdkonnad:
tehniline
majandus
turism
kodulehed
tarkvara, lokaliseerimine
toiduainetööstus
elektroonika
masinaehitus
energeetika
meditsiin
pokker ja hasartmängud
üldine


Failiformaadid:
Aktsepteerime kõiki üldkasutatavaid (MS Office, Open Office) failiformaate ja lisaks nendele ca 20 eriformaati, sh mif, resx, exe, dll, rc, dlg, ocx, cpl, scr, nls, mc, html, htm, xtg, xml, sgml, sgm, properties, tex, ini, inx, msi, po, resx, txf jne. Üldiselt tuleb mitmete eriformaatide puhul nende rakendatavust eelnevalt kontrollida. Tagastusformaadiks nende failitüüpide puhul on sama formaadiga fail, st exe jääb exe-ks jne.

Hind
Tõlke maksumus sõltub tõlgitava teksti mahust, korduvate lausete arvust ja valitud keelesuundadest, millele lisanduvad täiendavate teenuste kulud, nt küljendamise kulu. Alati on soovitatav küsida hinnapakkumist.

Miinimumarve
Me ei rakenda miinimumarve nõuet Eesti klientide tellitud tõlgetele. Välismaale tehtavate tõlgete puhul on miinimumarve alampiiriks 20 EUR*.


*Alampiir sõltub sihtriigist ja siinsete ning sealsete pangateenuste kulukusest.