Uudised06/04/09

Stilus Lingua tõlketeenuste valikusse lisandus soome-eesti keelesuund.
 

Untitled Document
Tõlkimine

ehk mida peaks tõlkimisest teadma.
Meie tõlgid on spetsialiseerunud tõlkimisele oma emakeelde. See tagab parima keelekasutuse ja mõistetavuse sihtgrupi seas, kellele tõlge on mõeldud.

Tõlketööd tellides ja ette valmistades peaks arvestama ajaga, mis kulub Teie materjali tõlkimiseks ja/või tõlkimiseks ettevalmistamiseks (pildi- ja pdf-failide viimine tekstiformaati) ning vajadusel järeltöötluseks (spetsiifilise algformaadi taastamine, nt küljendamine). Üks tõlk tõlgib päevas keskmiselt 2000 sõna. Väga spetsiifiliste tekstide puhul võib aga tõlkekiirus olla mõnikord natukene väiksem. Mõnikord võib osutuda vajalikuks, et abistate meid tõlkimise käigus mõningase konsultatsiooniga, kas siis mõne termini või lühendi tähendust või mõne seadme tööpõhimõtet selgitades. See on tõlketöö loomulik osa, sest vaatamata pikaajalisele kogemusele ja küllalt suurele oskuste baasile, ei saa tõlgid olla alati süvitsi tuttavad kõikide elu- ja teadusvaldkondadega.

Keelevalik
Praegusel ajahetkel oleme pannud oma keelevalikusse kolm tõlkesuunda: inglise – eesti, saksa – eesti ja soome – eesti. Need on tõlkesuunad, mida me oleme
koheselt valmis pakkuma. Lisaks meie põhisuundadele, töötame me ka järgnevate keeltega: leedu, läti, rootsi, soome, taani, vene. Sellele vaatamata võite küsida lisaks ka teisi tõlkesuundi, mille juures aitab meid meie lai rahvusvaheline koostöövõrgustik.

Kvaliteedikontroll
Tõlke kvaliteet on kujunenud viimasel ajal järjest põletavamaks küsimuseks. Eks me kõik ole näinud tõlketekste, mis pehmelt öeldes võtavad muigama.

Meie kvaliteedikontroll on valdavalt kahetasandiline ja selle läbivad kõik tõlked:
  • õigekirja kontroll
  • visuaalne teksti ülelugemine

Kogemus näitab, et see on üldjuhul piisav suurte eksimuste ära hoidmiseks.


Tõlkemälud ja nende haldamine
Tõlkemälu on oma olemuselt andmebaasi fail, kus säilitatakse algne ja tõlgitud tekst. Kui Teie ärimudel nõuab sarnase teksti korduvat tõlkimist, on tõlkemälu vältimatu abivahend nii tõlke ühtluse, tõlkeaja lühendamise kui rahalise kokkuhoiu mõttes. Tõlkemälu tekib tõlkeprotsessi loomulikus käigus, seda on võimalik säilitada valmis tõlkest eraldi ning võtta uuesti kasutusele, kui tekib vajadus tõlkida järgmist sarnast teksti. Eriti palju on tõlkemälust abi sarnaste toodete kasutusjuhendite tõlkimisel. Tõlkemälu hoitakse üldjuhul tõlgi arvutis, kuid soovi korral anname koopia sellest Teie hoida.

Konfidentsiaalsus
Kõik meie kliendisuhted on konfidentsiaalsed. Me ei edasta Teie andmeid ega tõlkematerjale ega avalda tõlkematerjalide sisu kolmandatele isikutele ega säilita tõlgitud materjali üle 60 päeva. Me ei tegele andmete kogumise ja töötlemisega, väljaarvatud nii palju, kui on vajalik normaalsete kliendisuhete ja meie ja Teie vahelise tavapärase suhtlemise ja töökorralduse ladusa toimimise tagamiseks.